Brownout by Gratian Tidor: A Translation to English

Brownout

The drunkard’s videoke-yodeling
was interrupted, taken over
by the moaning of dogs in heat, joined
by the grumbling of the student
denied of WiFi,

Deaf
to the soft rustling
of the meadow reeds, the songs of crickets,
Blind
to the sudden bursting
of the myriad stars.

Brownout
ni Gratian P. Tidor
Naputol ang pagsiyaok
sa nag-videoke nga hubog,
gisumpayan sa uwang
sa nangulag nga mga iro,
gitugbangan sa bagutbot
sa estudyanteng
napalonga’g WiFi
bungol sa kanaas
sa balilihan,
sa awit sa mga timos,
buta sa kalit
nga pagpangbutho
sa nagkadaghan
nga mga bituon.
Advertisements


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s