R&B (Reality and Budots)

(Published in Nomads Quarterly, March 2015)

Mga Tauhan:

Apat hanggang anim na Budots

Tatlong ‘Audience members

Limang tauhang anino sa likod ng tabing (may dalawa o higit pang babae)

Isang Budots biker

 

Tagpo: Sa isang maliit na proscenium stage, ang backdrop ay isang tabing kung saan maaninag ang mga tauhang anino. Maganap ang dula sa espasyo sa baba ng entablado, pagitan ng walang gamit na entablado at ng mga naganood. Bago makaabot sa mga naganood may tatlong upuan nakaharap sa entablado.

Pagsimula ng dula nakaupo na ang mga ‘Audience members’ sa mga upuan na ito.

Cue SFX: Ethnic flute. Tapos bigla mag-Budots.

(Habang nagatugtog ang Budots, papasok ang mga Budots, naga budots-budots.)

(May mahalong mga tunog galing sa TV, radyo, pelikula, at internet  sa Budots. Kada may mahalo na ganito, mag-moro-moro ang mga Budots ng pinanggalingan ng tunog. Halimbawa: isang Budots (lalaki na mataas ang buhok) kay magdala ng  Shan Cai galing sa Meteor Garden pag may mahalong sigaw na ‘Daoming Si!’ sa tugtog. Pagkatapos ng moro-moro magbalik sila ng budots-budots)

(Pagkatapos mag budots-budots ng sandali, may mahalo sa Budots na ingay ng chainsaw. Manigas ang mga Budots. Ilang sandali mapakita sa tabing ang anino ng lalaki na nagaputol ng puno gamit ang chainsaw)

(Biglang balik sa Budots pagkawala ng anino. Magbalik din ang mga Budots ng budots-budots.)

(Halo ulit mga tunog galing sa mass media na sabayan ng moro-moro)

(Manigas ulit ang mga Budots pagkahalo sa Budots ng ungol ng iyot. Sa tabing, ipakita ang kalaswa na anino ng mag-uyab nagaiyot. Pagkatapos ng sandaling ganito, budots-budots ulit.)

(Ang isang moro-moro na gawin ng mga Budots: prosesyon ng pari at mga kaabag papunta sa entablado, ang isa kunyari pari. Halo sa budots ang tunog ng Gregorian chanting. Pagkatapak sa entablado ng kunyari pari, mag-lipsync siya ng recorded na pagbasa sa orihinal na Latin ng ensiklikang Humanae Vitae. Tapos nito, budots-budots ulit.)

(Manigas ulit sila pagpakita sa tabing ng gina-torture na tao. Mag-alingawngaw sa buong entablado ang mga hiyaw nitong gina-torture. Tapos ng ilang sandali nitong torture, budots-budots ulit at halong moro-moro)

(Dito dapat may moro-moro ng pinaka-sikat na pelikula o teleserye.)

(Pagkatapos ng moro-moro, ipakita sa tabing ang anino ng babae na ginatorture at ginagahasa. Pero hindi maghinto ng budots-budots ang mga Budots. Mag iba nuon ang music: maghalo ang hiyaw ng ginatorture na babae, ng paghapak at pagungol ng nagagahasa, at ang Budots. Ginasaksak ang babae ng isa pang lalaki bukod sa nagarape sa kanya, pero hindi siya saksakin sa makapatay na bahagi. Tapos ng sandali na ganito, ipasok sa loob ng nakabukaka na babae ang kutsilyo, at grabe kakilabot ang sigaw ng babae. Pero masapawan itong sigaw ng Budots, na mas maglakas pa pagpasok ng Budots biker, ang speaker na nakakabit sa bike nito nagatugtog ng kalakas na Budots.)

(Mag-ikot-ikot ang biker ng bike niya sa palibot ng mga Budots ilang beses.)

(Pagtigil ng biker, magmoro-moro ulit: Ngayon naman may isang Budots na nakatayo sa entablado, mag-lipsync ng pagbigkas ng Surah At-Tawba 71 mula sa Quran sa orihinal na Arabic. Pagkatapos niya, sigawan siya bigla ng isang Budots ng ‘Osama Bin Laden!,’ at mag-budots-budots ulit)

(Pagkatapos nito, maglabas ang biker mula sa entablado, at maninigas ang mga Budots. Tigil ang Budots.)

(Magtayo ang tatlong ‘Audience members’ at magharap sa Audience.)

AM 1: (tila naunawaan ang kahulugan ng dula) Hala. Ang Budots, pop culture. Makalunod, makasanay ng katotohanan…

AM 2: (naunawaan din) Tama! Ng sigaw ng problema…

AM 3: (naunawaan din) O di kaya mga salita ng katotohanan ng sangkatauhan…

AM 1: Makalunod, makahalo…

AM 3: Una maghanga tayo sa mga marinig natin, mapaisip, maniwala…

AM 2: Magulat tayo, malain, matakot…

AM 1: Pero makalimutan naman din natin kay malingaw na naman tayo!

AM 2: Masanay…

AM 3: Mainip…

AM 1: Tapos hanap na naman tayo ng ibang mahalo sa Budots!

AM 2: Kaya ang mga problema na marinig natin sa balita o madaanan natin sa buhay, pang-halo lang sa Budots!

AM 3: Ang mga sermon, ang mga pilosopiya, ang mga matutunan sa mga mali at mga tagumpay sa buhay, pang singit lang sa budots!

AM 1: (inis) Ah!

AM 2: (sindak) Ah!

AM 3: (walang pag-asa) Ah!

Lahat: Ah!

(Magtinginan ang tatlo)

(Magpatuloy sila ng ‘Ah,’ na dahan-dahan magkaroon ng kumpas. Tapos magtugtog ulit ang Budots, na sabay sa kanilang mga ‘Ah.’ Sasayaw ang tatlo kasabay ng mga Budots.)

(Magpasok ulit ang Budots biker, ngayon may dalang maliit na watawat, kung saan nakasulat ang mga salita: ‘BUDOTS 43VR’)

(Magtigil sandali)

AM 1: Pirandello!

AM 2: Artaud!

AM 3: Brecht!

(Ulit-ulitin ito ng tatlo at dahandahan ulit magkakumpas, na magsabay sa Budots: Artaud-Brecht-Brecht-Pirandello-Brecht-Brecht. Mag-budots-budots sila habang ginakanta ito.)

(Habang naga-budots-budots, dahan dahan maglabas ang lahat sa entablado. )

Advertisements


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s