‘Ozymandias’ by Percy Bysshe Shelley: A Translation to Filipino

(More translations to standard Filipino. This time, I do one of a poem that’s been haunting me recently: Shelley’s ‘Ozymandias.’ This commentary on the impermanence even of power is, I think, required reading for those taking up fine arts and public administration.)

Ozymandias
salin ni Karlo Antonio David

May nakilala akong manlalakbay mula sa isang lumang nayon
na nagsabing: ‘doon sa gitna ng disyerto mayroong
dalawang naglalakiha’t walang katawang binting bato,
At sa kabuhanginan, tabi nito,
kalahating baong nakahimlay ang isang nadurog na mukha,
na sa siyang malamig at mapang-utos na simangot ay kita
na talagang nabasa ng manlililok ang sigasig nitong
hanggang ngayo’y nananatili at nakaukit pa rin sa ditong
mga labi: ang mga kamay’ng nangmaliit, at ang pusong nagbuhat:
at sa labi ng pedestal naman ay nasusulat:
‘Ako si Ozymandias, hari ng mga hari,
Saksihan niyo, mga makapangyarihan, ang likha ko’t mangimi!’
Wala nang ibang nalalabi sa paligid. At palibot ng kasiraan
ng yaong gahiganteng kawasakan, walang katapusa’t hawan
ang lawak ng kabuhanginan.

Ozymandias
by Percy Bysshe Shelley

I met a traveller from an antique land
Who said: “Two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert. Near them, on the sand,
Half sunk, a shattered visage lies, whose frown,
And wrinkled lip, and sneer of cold command,
Tell that its sculptor well those passions read
Which yet survive, stamped on these lifeless things,
The hand that mocked them and the heart that fed:
And on the pedestal these words appear:
‘My name is Ozymandias, king of kings:
Look on my works, ye Mighty, and despair!’
Nothing beside remains. Round the decay
Of that colossal wreck, boundless and bare
The lone and level sands stretch far away.

Advertisements


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s