Pagbinugtong

(Featured in the Cebuano poetry blog Kabisdak, edited by Michael Obenieta. I’m the only Tagalog I know who tries to write in Cebuano!)

Pagbinugtong

(sama ni Arnold ug Tagore)
Gihilak kining dagat,
ug ang gapangagho
niining mga balod
wa’y kaundangan ang pagkab-ot
sa baybayong bun-og na sa dili
niini mabalsang’ paghalog.
Biyaan ko kining tanan,
ug mopahitaas
ngadto sa mga bukid, ngadto
sa kahitas-an kon diin
ang busay’ng huni lamang
sa mga kawayanan
ang mopatalinghog
sa ako og lagyong kasubo.
Advertisements


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s