“Evening”: A translation of Djamyla Millona’s “Kagabhion”

(I am currently working on my annual selection of Ateneo de Davao’s published literary works, beginning with poetry. Just a teaser, the following poem, which appeared in Dagmay, is on top of my list.)

Kagabhion
ni Djamyla Millona

Ang kagabhion
Morag kape nga gisabyag
Nganhi sa kalibotan.
Nangagda
Ang langit
Nga tan-awon
Ang nagdayan-dayang mga bituon
Sa iyang aping.
Hinay-hinay nga gisaliporan sa mga panganod
Ang maanyag na hulagway
Sa buwan
Ug ang gamayng gatas na gisabwag apil sa
Itom na kagabhion
Nahanaw
Ug gipulihan og kangitngit
Sabay sa bugnaw
Nga ginhawa sa hangin.
Taudtaod,
Gihilak sa langit ang mga bituon
Nga nangabuak paghapak sa yuta.
Apan walay nakasaksi niini
Kondili ako lang
Na naanod sa kangiob sa kagabhion
Naghilak pod og mga bituon
Samtang naghandom
Sa gugma mong
Gisabwag sa tanang dapit
Pwera lang sa akong kasingkasing.

Evening

Tonight the evening
is like coffee poured out
all over this world.
The heavens
beckon eyes to see
the stars trickling down its cheek.
The clouds slowly cover
the glowing face
of the moon
and the streak of milk
poured out with the black night
is dispelled, making way
for darkness
and coldness
of wind’s breathing.
Then, the heavens
weep with star-tears
that shatter when they hit the earth.
Nobody is witness to all this
but for me, despondent
with this night’s desolation,
crying my own star-tears,
as I remember that love of yours
that you pour out on everything
except my heart.

Advertisements

One Comment on ““Evening”: A translation of Djamyla Millona’s “Kagabhion””

  1. inday bisaya says:

    wow. bow ko ini dâ.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s