Uwan ug Nabiyaang Kagahapon (Rain and Yesterday Left Behind)

(The following poem appeared in the Bisaya Magasin on 11 July 2012. An English translation appears for the first time here on this blog)

Didto’s bukid, ang uwan
moda’ag kalab-as
sa mga gitisok natong humay,
tagaan ta’g katuyoan
nga mamaylo’g asoy ug kalingawan
Sa sawog sa atong mga lag-kaw –
tagaan ko’g kahigayonan
nga mosip-ig nimo
sa silong sa gunit mong
dahon sa gabi.

Dinhi’s lungsod, ang uwan
hanawon ra
ang gimason kong semento,
pulihan ra ang signal sa antena
og brownout
ug wa’y TVing kalaay –
pahinumdomon ra ko
nga nabiyaan nato ang matag-usa:

ikaw, didto’s bukid sa akong nabiyaang kagahapon;
ako, ania, ginahandom
ang gibilin mong dahon sa gabi,
nga sa di magdugay malaya ra
sama sa akong paglaom.

 

~*~

 

Back in the farmlands, the rain
would bring a freshness
to the rice we sowed on the fields,
it would give us a reason
to exchange stories and amusement
on the floors of our huts –
it would give me a reason
to cuddle with you
beneath the taro leaf you hold

Here in the city, the rain
will just wash away
the cement poured on the road,
it will just replace the antenna’s signal
with TV-less ennui –
it will just remind me
that we had left one another:

you, there, in the farmlands of my left behind yesterday
I, here, reminiscing
the taro leaf you left behind
that, soon hereafter will just wilt away
like my hopes

 

 

 

Advertisements


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s